O firmie

Właścicielem firmy Alco-Trade sp. z o.o. jest United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, która pod koniec 2019 r. nabyła 100% akcji spółki Sobieski Trade. Alco-Trade pod nową nazwą kontynuuje blisko 30-letnią działalność firmy Sobieski Trade w branży alkoholowej.

Portfel aktywnych klientów Alco-Trade liczy dziś ponad 13 tysięcy odbiorców detalicznych. Firma współpracuje także ze wszystkimi liczącymi się producentami oraz importerami alkoholi w Polsce. Asortyment towarów dostępny w oddziałach Alco-Trade składa się z ponad 1.500 pozycji alkoholi mocnych, win, piw oraz napojów.

Dla gastronomii oferujemy usługi działu Sommelier - prestiżową selekcję win jakościowych z najważniejszych regionów winiarskich świata, wsparcie i doradztwo w doborze win do profilu restauracji, szkolenia dla personelu.

Cele jakie Alco-Trade stawia sobie na najbliższe lata to specjalizacja w dystrybucji szerokiego portfolio alkoholi oraz wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarach handlu, logistyki, promocji, nakierowanych na obsługę sklepów i gastronomii.

Podstawą naszego biznesu są odnoszący sukces klienci i oni są w centrum naszego zainteresowania, a naszymi działaniami chcemy wspierać ich sukces.

Oto nasza historia, której jesteśmy dumnymi kontynuatorami.

1991

Powołanie spółki, która jako pierwsza w Polsce firma jest niepaństwowa i niezrzeszona w POLMOS-ie. Firma otrzymała koncesję na wyrób i oczyszczanie spirytusu oraz wyrób i rozlew wódek.

1992

Uruchomienie produkcji spirytusu rektyfikowanego, a pod koniec roku produkcji napojów - kruszonów i wódek

1993

Uruchomienie kolejnej linii rozlewu wódek

1994

Rozpoczęcie nowej inwestycji - Zakładu Odwadniania Spirytusu

1995

Produkcja etanolu i koncentratu AB do celów paliwowych.
Poszerzenie asortymentu produkowanych wódek o Gorzałkę Wielkopolską, która w krótkim czasie zdobywa duże uznanie konsumentów

1998

Rozpoczęcie współpracy z Firmą Belvedere Dystrybucja (obecnie Sobieski) na podstawie umów handlowych w zakresie produkcji wódek znanych marek, tj. Sobieski, Pszeniczna, Hetman, Pierre Cardin. Od tego momentu następuje bardzo dynamiczny rozwój zakładu, wyrażający się kilkunastokrotnym wzrostem produkcji i sprzedaży wódek, a prowadzone inwestycje zapewniają ciągłe unowocześnianie procesów technologicznych i wzrost potencjału.

2000

Uruchomienie w Kołaczkowie nowoczesnej linii rozlewniczej o dużej wydajności. W tym samym czasie rozpoczęcie pracy nowoczesnej linii ALCO PEGRO w Kołaczkowie kontynuatorem tradycji gorzelnictwa wielkopolskiego. Wódka Gorzałka Wielkopolska produkowana w ALCO PEGRO otrzymuje certyfikat godła "Dobre, bo polskie". Natomiast wódka Sobieski produkowana również w ALCO PEGRO zdobywa najwyższe wyróżnienie - godło "TERAZ POLSKA".

2006

Nazwa firmy ALCO PEGRO Sp. z o.o. zostaje zamieniona na SOBIESKI TRADE Sp. z o.o.

2007

Sobieski Trade powiększa się o 8 spółek zajmujących się hurtową sprzedażą alkoholi. W strategii spółki w perspektywie kilku lat następuje zamiana dotychczasowej działalności produkcyjnej na dystrybucję alkoholi.
W kolejnych latach następuje standaryzacja procesów biznesowych w Grupie Sobieski.

2014

Sobieski Trade przeprowadza konsolidację nabytych wcześniej hurtowni alkoholowych i prowadzi swoją działalność w 19 oddziałach w kraju, zatrudniając ponad 400 pracowników, co pozwala na zapewnienie sprawnej dystrybucji na ok. 2/3 terytorium Polski.

2019

Akwizycja spółki Sobieski Trade przez United Beverages S.A. Spółka rozpoczyna swą nową historię pod nazwą Alco-Trade.

1991

Powołanie spółki, która jako pierwsza w Polsce firma jest niepaństwowa i niezrzeszona w POLMOS-ie. Firma otrzymała koncesję na wyrób i oczyszczanie spirytusu oraz wyrób i rozlew wódek.

1993

Uruchomienie kolejnej linii rozlewu wódek

1995

Produkcja etanolu i koncentratu AB do celów paliwowych.
Poszerzenie asortymentu produkowanych wódek o Gorzałkę Wielkopolską, która w krótkim czasie zdobywa duże uznanie konsumentów

2000

Uruchomienie w Kołaczkowie nowoczesnej linii rozlewniczej o dużej wydajności. W tym samym czasie rozpoczęcie pracy nowoczesnej linii ALCO PEGRO w Kołaczkowie kontynuatorem tradycji gorzelnictwa wielkopolskiego. Wódka Gorzałka Wielkopolska produkowana w ALCO PEGRO otrzymuje certyfikat godła "Dobre, bo polskie". Natomiast wódka Sobieski produkowana również w ALCO PEGRO zdobywa najwyższe wyróżnienie - godło "TERAZ POLSKA".

2007

Sobieski Trade powiększa się o 8 spółek zajmujących się hurtową sprzedażą alkoholi. W strategii spółki w perspektywie kilku lat następuje zamiana dotychczasowej działalności produkcyjnej na dystrybucję alkoholi.
W kolejnych latach następuje standaryzacja procesów biznesowych w Grupie Sobieski.

2019

Akwizycja spółki Sobieski Trade przez United Beverages S.A. Spółka rozpoczyna swą nową historię pod nazwą Alco-Trade.

1992

Uruchomienie produkcji spirytusu rektyfikowanego, a pod koniec roku produkcji napojów - kruszonów i wódek

1994

Rozpoczęcie nowej inwestycji - Zakładu Odwadniania Spirytusu

1998

Rozpoczęcie współpracy z Firmą Belvedere Dystrybucja (obecnie Sobieski) na podstawie umów handlowych w zakresie produkcji wódek znanych marek, tj. Sobieski, Pszeniczna, Hetman, Pierre Cardin. Od tego momentu następuje bardzo dynamiczny rozwój zakładu, wyrażający się kilkunastokrotnym wzrostem produkcji i sprzedaży wódek, a prowadzone inwestycje zapewniają ciągłe unowocześnianie procesów technologicznych i wzrost potencjału.

2006

Nazwa firmy ALCO PEGRO Sp. z o.o. zostaje zamieniona na SOBIESKI TRADE Sp. z o.o.

2014

Sobieski Trade przeprowadza konsolidację nabytych wcześniej hurtowni alkoholowych i prowadzi swoją działalność w 19 oddziałach w kraju, zatrudniając ponad 400 pracowników, co pozwala na zapewnienie sprawnej dystrybucji na ok. 2/3 terytorium Polski.
Oddziały Alco-Trade
Sprawdź
Nasza Oferta
Sprawdź
Kariera
Sprawdź